Folytatódik a lefordíttatási vita

 

Nagyvárad- Csütörtök délután a Bihar megyei RMDSZ székházában a kett艖s állampolgárság könnyített megszerzése körül kialakult vita kapcsán tartott sajtótájékoztató Szabó Ödön ügyvezet艖 elnök.

Szabó Ödön, a megyei RMDSZ ügyvezet艖 elnöke szerint a kett艖s állampolgárság ügye mindenkinek fontos, “egyesek azonban sajnos nem a könnyítést szolgáló intézkedéseket támogatják, hanem azokat, melyek nehezítik a folyamatot”. Konkrétan az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot és a felmen艖k okiratainak lefordíttatása körül kialakult vitát nevezte meg.  Rosmann Annamária, a megyei RMDSZ-iroda munkatársa is szót kapott, aki azt közölte: három okmány lefordítása helyett ötöt kértek volna t艖le, amennyiben az EMNT által hangoztatott változat lenne hiteles.
“Arra kérem azokat, akik nagy vehemenciával szidják az RMDSZ-t, legalább akkor, amikor igazunk van, merjék felvállalni ezt. Nem szégyen az, ha nem pártoskodóan járunk el ebben a kérdésben”, közölte Szabó Ödön.
Arra hívta fel a figyelmet: a kett艖s állampolgársággal kapcsolatosan az RMDSZ Bihar megyében 35 ezer aláírást gy疟jtött, melyet annak idején továbbított a budapesti országgy疟lésnek, illetve 艖 személyesen is kampányolt Magyarországon az ügy érdekében. “Azzal vádolni tehát az RMDSZ-t, hogy ebben a kérdésben itt, Bihar megyében más állásponton volt, én azt gondolom, hogy téves, hibás. Aki ezt teszi, az csak önös célból teheti, és nem azért, mert hitelesen akar tájékoztatni”, fogalmazott. Hozzátette: megyei választmányi határozatot is hoztak, valamint els艖ként Romániában egy tájékoztató füzetet is kiadtak, melyhez az információkat a Magyar Köztársaság kolozsvári f艖konzulátusától kapták hivatalosan, illetve az állampolgárságról szóló hivatalos álláspontot képvisel艖 magyar kormányzati honlapról vették le. Ugyanakkor azokat a magyarországi hatóságokat kérték fel tájékoztatásra, melyekr艖l úgy gondolták, hogy a legtöbb kérelményt fogják fogadni, illetve ahol az információ megfelel艖 súllyal és korrektséggel ott vannak. Ebben az esetben a debreceni és a biharkeresztesi önkormányzatok illetékes, bels艖 hivatalairól volt szó. Az RMDSZ a könnyítést segítend艖 felajánlotta az ingyenes fényképkészítést és fordíttatást is.
 
Felmen艖k okiratai
 
Vita a felmen艖k okiratainak fordíttatásával kapcsolatban alakult ki, mellyel kapcsolatban a politikus megjegyezte: a magyar közigazgatási rendben a Bevándorlási Hivatal az, mely elbírálja a honosítási kérelmeket, ezért az anyakönyvvezet艖k számára Magyarországon ezen hivatalok voltak azok, amelyek elkészítették a tájékoztató útmutatókat. Nyilvánvalóan ezen ügymenetben tájékoztatták 艖ket arról, hogy a felmen艖k papírjainak lefordíttatása nem szükséges, s az érintettek ennek megfelel艖en jártak el.
Azon kijelentésének bizonyítása érdekében, miszerint a szül艖k és a nagyszül艖k papírjainak a lefordítását nem kérik a hivatalokban, Szabó Ödön két személyt is felhívott telefonon, úgy, hogy a kihangosított beszélgetést a jelenlev艖 újságírók is hallják. Az egyik beszélget艖partnere Mihály Géza váradi lakos volt, aki Budapesten nyújtotta be a szükséges iratokat, anélkül, hogy el艖z艖leg valamelyik Demokrácia Központhoz vagy az RMDSZ-hez fordult volna, a másik pedig dr. Sípos Kornélné, Sarkad aljegyz艖je.
 
Ingyen lefordíttatja
 
“Az egyszer疟sített honosítási eljárás arról szól, hogy jóhiszem疟en el艖térbe helyezzük ennek az ügyintézését. Debrecenben, ezek szerint Budapesten és Sarkadon nem kérték az államapparátusban kidolgozott rendszer szerint a szül艖k és nagyszül艖k okiratainak lefordíttatását. Nagy valószín疟ség szerint mindenütt ezt a tájékoztatást adta a Bevándorlási Hivatal. Ezzel szemben úgy tünik, hogy csakazért, hogy ebben a kérdésben másoknak legyen igazuk, erdélyi magyarok ezreit akarják arra kényszeríteni, hogy plusz dokumentumokat fordíttatsanak le. Ez nem helyes. Arra kérek mindenkit, hogy a könnyítés érdekében járjon el és nem a nehezítés miatt. A nemzet ügyét védje és ne a saját, esetleg téves véleményét”, közölte Szabó Ödön. Hozzátette: ha netalán az EMNT “áldásos tevékenységének” betudhatóan végül mégis több fordíttatást fognak kérni, azokat az okiratokat is az RMDSZ ingyen lefordíttatja.
 
Ciucur Losonczi Antonius

Forrás: www.erdon.ro

Hírlevél

Amennyiben hozzájárulsz, hogy a későbbiekben információkat küldjünk híreinkről és programjainkról, iratkozz fel a hírlevélre.

Neved:
E-mail:
Telefon:
Ellenörző kód: