Ismét könnyítettek a honosításon

 

Bihar megye - A kett艖s állampolgárságról valamennyi Bihar megyei RMDSZ-es önkormányzatnál tájékoztatják majd az érdekl艖d艖ket. Ma a Sas-palotabeli székházban újabb képzést tartottak az alkalmazottaknak debreceni szakért艖k.

 

A Bihar megyei RMDSZ szervezete fontos feladatának érzi, hogy tájékoztassa az érdekl艖d艖ket a magyar állam által elérhet艖vé tett kedvezményes honosítási eljárásról. Erre pedig maguk a bihariak hatalmazták fel a szövetséget, ugyanisdecember végén és január elején újból több mint harmincezer támogató aláírás gy疟lt össze a megyében.

A Szövetség valamennyi olyan településen, ahol van polgármestere vagy a helyi szervezete rendelkezik a megfelel艖 infrastruktúrával, kijelöltek egy-egy személyt, aki információkkal szolgál és segít majd a magyar állampolgárságot kedvezményeshonosítási eljárással igényl艖knek.

A polgárok dolgát még jobban megkönnyíti az RMDSZmost újabb terheket vett le a vállukról. A bihari RMDSZ két hiteles fordítóval kötött együttm疟ködési szerz艖dést, akik sorra járják majd a településeket és a kérelmez艖knek ingyen lefordítják és hitelesítik irataikat. A RMDSZ-vezetés疟 önkormányzatok többségében pedig már hétf艖t艖l folyamatosan ingyenesen készítenek fényképeket minden igényl艖 számára. Azokon a településeken pedig, ahol bár nincs polgármestere az RMDSZ-nek, de m疟ködik szervezete, egy el艖re egyeztetett program szerint jár majd a szövetség úgynevezett mobil csoportja, hogy elkészítse a szolgáltatást igényl艖kr艖l a felvételeket. A teljes szolgáltatás 20-ától m疟ködik maximális kapacitással. Hétf艖t艖l minden településen ingyen rendelkezésre állnak az RMDSZ által kinyomtatott 疟rlapok, melyeket nyomtatott bet疟kkel, olvashatóan kell kitölteni, vagy akinek lehet艖sége van rá, letöltheti az internetr艖l is a formanyomtatványokat.

A hiteles tájékoztatás  érdekében el艖ször december végén, második alkalommal pedig ma délel艖tt tartottak képzést a kett艖s állampolgársági tájékoztatással foglalkozóknak. A megyei székházában a Sas-palotában megtartott tanfolyamon, amely a rengeteg hasznos kérdés és hozzászólás révén kellemes hangulatú fórummá alakult, debreceni szakért艖k beszéltek a legfontosabb tudnivalókról az elmúlt közel két hét tapasztalatai alapján (mint ismeretes, a honosítási igényléseket január 3-ától fogadják.

A megjelenteket Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezet艖 elnöke köszöntötte. Üdvözölte a meghívott szakért艖ket kiemelve, különösen fontos, hogy a Nagyváraddal testvérvárosi kapcsolatban álló Kósa Lajos által vezetett önkormányzat részér艖l érkeztek el艖adók, aki ráadásul mellesleg a múlt hét folyamán jelentette be, hogy áprilisban ünnepélyes körülmények között szerveznék meg az állampolgársági eskütételt, partnerként Biró Rozália Nagyvárad alpolgármesterét kérve fel a szervezésre

A tájékoztatást Sinaliné Veres Erzsébet, a debreceni Anyakönyvi Hivatal csoportvezet艖je és Dr. Halasiné Dr. Gy艖ri Lívia, a cívis város Okmányosztályának vezet艖je tartották. Elmondták, hogy Debrecenben kedden és csütörtökön hosszabbított munkaprogrammal, helyi id艖 szerint 8 és 17 óra között, szerdán és pénteken 8 és 12, hétf艖n pedig 8 és 15 óra között fogadják az ügyfeleket. Ám ahhoz, hogy fogadni tuják a kérelmez艖ket, el艖zetesen id艖pontot kell foglalni. Ez megtehet艖 a www.debrecen.hu internetes oldalon vagy a (0036) 0652/517-650-es telefonszámon.

Sinaliné Veres Erzsébet a félreértések elkerülése érdekében tudatta, a kérelmez艖knek el kell mondani, a törvényben foglalt három hónapos határid艖  arra vonatkozik, hogy ez id艖 alatt az állampolgársági és bevándorlási hivatal összegy疟jti az iratcsomókat és a köztársasági elnök elé terjeszti. Amíg az elnök jóváhagyja, majd az iratok visszakerülnek a bevándorlási hivatalba, az több id艖be kerül. Tehát meglehet, hogy kérelmez艖knek akár három hónapnál többet is várniuk kell, hogy értesítsék 艖ket. A jóváhagyást pedig meghosszabbíthatja, ha hiánypótlásra szólítják fel a magyar állampolgárságot igényl艖t.

Egy, a kérelmez艖knek nagyon fontos könnyítésr艖l is beszámoltak a debreceni szakért艖k. Ezen a héten újabb könnyítést vezetett be a magyar állam, miszerint a magyar állampolgárságért folyamodóknak csak a saját maguk anyakönyvi iratait kell hivatalos magyar fordítással beadniuk, a felmen艖k iratait nem kell lefordíttatni. Ezt Debrecenben már így alkalmazzák.

A találkozón számtalan kérdés és egyedi eset felvet艖dött, a meghívottak pedig részletesen megválaszolták, megmagyarázták valamennyit. Ami sokakat érinthet, hogy például ha valakinek több házassága és válása volt, mindig csak az utolsóról szóló iratot kell csatolni, a többit csak fel kell sorolni. Ugyancsak fontos, hogy a még kiskorú, de a 14. életévét betöltött gyermekek korlátozottan cselekv艖képeseknek min艖sülnek, tehát jelen kell lenniük és alá kell írniuk a honosítási kérelemet. Az elvált szül艖k esetében, ha kiskorú a gyermek, a másik félnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a gyermeknek az 艖t nevel艖 szül艖 kérelmezhesse a honosítását.

A tájékoztatás végén Biró Rozália alpolgármester Nagyváradról és Bihar megyér艖l szóló könyvvel köszönte meg az el艖adók részvételét.

Forrás: www.erdon.ro

Hírlevél

Amennyiben hozzájárulsz, hogy a későbbiekben információkat küldjünk híreinkről és programjainkról, iratkozz fel a hírlevélre.

Neved:
E-mail:
Telefon:
Ellenörző kód: