Az RMDSZ házhoz viszi az információt

 

 

A magyar állampolgárság kedvezményes honosítási eljárással történ艖 igénylésér艖l tartottak tegnap képzést a megyei RMDSZ szervezésében a bihari, magyarlakta települések képvisel艖inek.

A köznyelvben kett艖s állampolgárságként ismert, január 3-ától igényelhet艖 magyar állampolgárság egyszer疟sített honosítási eljárással való megszerzésének módjáról és feltételeir艖l tartottak képzést tegnap Nagyváradon az RMDSZ megyei székházában valamennyi olyan magyarlakta település önkormányzata képvisel艖jének, ahol jelen van a szövetség.

Az RMDSZ Bihar megyei ügyvezet艖 elnökének, Szabó Ödönnek a meghívására Nagyváradra érkezett Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere, valamintNagy Csaba és Pet艖né Kiss Éva, az országhatár túloldalán fekv艖 város aljegyz艖je, illetve anyakönyvvezet艖je, hogy a bihari települések képvisel艖i, akikhez ezután helyben lehet fordulni minden igényléssel kapcsolatos kérdéssel, els艖 kézb艖l tájékozódhassanak, és hogy senki se mondhassa, nem hivatalos információkat adnak tovább az érdekl艖d艖 polgároknak.

A megjelenteket Szabó Ödön köszöntötte, majd tudatta, azért szükséges, hogy minden körzeti RMDSZ-szervezetnek és a magyarlakta települések önkormányzatainak legyenek jól tájékozott emberei, mert a helybélieknek lesz helyben kihez fordulniuk, és nem kell kilométereket utazniuk.

A képzés révén az RMDSZ házhoz viszi az információkat – jelentette ki az ügyvezet艖 elnök, majd átadta a szót a Biharkeresztesr艖l érkezett szakért艖knek, akik el艖bb a benyújtandó formanyomtatványt mutatták be, majd a hallgatóság kérdéseit válaszolták meg.

Kett艖s állampolgárság: egyre könnyebben

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete szervezett képzést tegnap akett艖s állampolgárság kedvezményes honosítási eljárással történ艖 igénylésér艖l. Mivel a határon túli települések anyakönyvi hivatalaiban is leadhatók majd az iratcsomók, a szövetség a Nagyváradhoz legközelebb es艖 város, Biharkeresztes aljegyz艖jét, Nagy Csabát és anyakönyvvezet艖jét, Pet艖né Kiss Évát hívták meg, hogy tájékoztassák a vidéki szervezetek, illetve a magyarlakta települések önkormányzatainak képvisel艖it az eljárás mikéntjér艖l.

Nagy Csaba elmondta, Biharkeresztes a közelsége miatt várhatóan az egyik célpontja lesz a bihari megyeszékhelyen és ennek környékén él艖 kérelmez艖knek, ám fontos tudnivaló, hogy valamennyi magyarországi anyakönyvvezet艖i hivatalhoz fordulhatnak majd a kérelmez艖k. Mivel Biharkeresztesen egy héten három napon (hétf艖n és csütörtökön délután, kedden pedig délel艖tt) két-két személy fogadja majd az ügyfeleket, és egy kérelmez艖re több mint félórányi foglalkozást számítottak, hetente mindössze háromtucatnyian adhatják le kérelmeiket. Természetesen id艖vel gyorsul majd az ügyintézés – mondta az eljegyz艖. Ugyanakkor tudatta, az on-line id艖pontfoglalás is hamarosan elérhet艖vé válik a www.biharkeresztes.hu internetes oldalon.

Az aljegyz艖 bemutatta az igénylés formanyomtatványát és Pet艖né Kiss Éva közrem疟ködésével részletesen elmagyarázta annak helyes kitöltését is. A képzésen részvev艖k fel艖l a legtöbb kérdés a nyomtatványok, a régi anyakönyvi kivonatok fordítására vonatkozott. A magyarországi szakemberek elmondták, a kérelmez艖nek valamennyi anyakönyvi eseményér艖l (házasságkötés, névváltoztatás, válás) szóló iratot le kell fordíttatnia hitelesített fordítóval, és az eredeti fordítások mellé csatolni kell a román nyelv疟 írat fénymásolatát is. Azonban amikor a kérelmez艖 leadja iratcsomóját, saját eredeti iratait is fel kell mutatnia összevetés végett. Ugyancsak többször felmerült a kérdés a településnevek írásáról. Nagy Csaba elmondta, a leghelyesebb, ha a nyomtatványokon úgy használják a települések neveit, hogy el艖bb a hivatalos román, mellette zárójelben pedig a magyar helységnevet tüntetik fel.

A biharkeresztesi aljegyz艖 mindenki figyelmébe ajánlotta a város internetes oldalán kívül a Bevándorlási és  Állampolgársági Hivatal (www.bmbah.hu), illetve a kedvezményes honosítási eljárással foglalkozó magyar kormányzati weboldal (www.allampolgarsag.gov.ro) internetes címét is. Mint mondta, utóbbin rengeteg fontos és hasznos kérdésre választ kaphatnak a külön az állampolgári kérdéseknek nyitott menüben.

Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezet艖 elnöke, a képzés szervez艖je a találkozó végén elmondta, a szövetségben gondolkodnak azon, hogy még jobban megkönnyítsék a polgárok dolgát azáltal, hogy szervezett járatokat indítanak majd a kérelmez艖knek a magyarországi településekre. Ugyanakkor elmondta, a KolozsváriMagyar Konzulátussal folytatott egyeztetések pozitív hozadéka lehet egy, még januárban megtartandó nyilvános fórum, melyen a magyar külképviselet részér艖l érkeznének el艖adók az érdekl艖d艖k tájékoztatása érdekében.

Forrás: www.erdon.ro

Hírlevél

Amennyiben hozzájárulsz, hogy a későbbiekben információkat küldjünk híreinkről és programjainkról, iratkozz fel a hírlevélre.

Neved:
E-mail:
Telefon:
Ellenörző kód: