Kettős állampolgárság

kettosallampolgarsag.net

RMDSZ - A magyar iroda

Mail: eurotransbihar@gmail.com

Previous
Next

Az eljárásról

   Az állampolgársági kérelmet egyénileg és csak személyesen lehet benyújtani, a korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő.

 

Kérelem benyújtásra jogosult az a személy, aki:

        –  magavagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását (1921.07.26 előtt Erdély területén született, illetve 1940.08.30 és 1945.01.20 között Észak-Erdély területén élt),

        – magyar nyelvtudását igazolja(ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),

        – a magyar jog szerint büntetlen előéletű és nincs ellene büntetőeljárás folyamatban.

        – az a nem magyar állampolgár, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született és magyar nyelvtudását igazolja, illetve büntetlen előéletű.

 

Benyújtandó okiratok:

– állampolgársági kérelem

– érvényes személyazonosító igazolvány vagyútlevél

-születési anyakönyvi kivonat (eredeti és hitelesített fordítás)

-családi állapotot igazoló okirat

(házassági anyakönyvi kivonat/válást igazoló dokumentum, özvegy esetében a házastárs halotti kivonata – eredeti és hitelesített fordítás)

 – magyar származást igazoló dokumentumok:

a felmenők születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatai, de lehet plébános/lelkipásztor igazolás (ha 1895 előttről szól), régi magyar okirat: korabeli katonakönyv, iskolai bizonyítvány, régi útlevél, magyar hatóság által kiállított irat, stb., (mellyel bizonyítható a felmenő magyar származása) – ezek eredeti és hitelesített fordítása amennyiben nem magyar nyelven vannak.

– kiskorúak esetében, amennyiben csak az egyik szülő kérelmezi a honosítását akkor szükséges egy beleegyező nyilatkozat a másik szülőtől.

– saját kézzel írt önéletrajz,

– 1 darab igazolványkép

– magyarországi lakóhellyel rendelkező

kérelmezőnek lakcímkártya.

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a családi ág, a leszármazási lánc végig követhető legyen.

 

A kérelem elbírálása:

A kérelemről a köztársasági elnök dönt.

Az ügyintézési idő várhatóan a kérelem benyújtásától számított 4-6 hónap.

A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz.

Az esküt vagy a fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester előtt, vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani:

– magyar konzuli tisztviselőknél konzuli napokon (RMDSZ iroda, Simion Barnutiu 14 szám, weboldal: www.kettosallampolgarsag.net )

– magyarországi járások okmányirodáinál(weboldal: www.jaras.info.hu)

– kormányablakoknál (weboldal: www.kormanyablak.hu)

– Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál (weboldal: www.bmbah.hu)

Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete a vállalt faladatának eleget téve 2011. január 1.-je óta folyamatos tájékoztatást és ingyenes okiratfordítást és dosszié összeállítást nyújt.

 

Bővebbi tájékoztatásért forduljanak bizalommal azRMDSZ Központi Irodájához: Nagyvárad, Simion Barnutiu 14 szám, minden hétköznap: 10-15 óra között, telefonszám 0771/477-430, 0374/090-606.

Formanyomtatványok

Tájékoztató füzet