Az állampolgársági kérelmet egyénileg és csak személyesen lehet benyújtani, a korlátozottan cselekvĹ‘képes, illetĹ‘leg a cselekvĹ‘képtelen személy nevében a törvényes képviselĹ‘je terjesztheti elĹ‘.

Kérelem benyújtásra jogosult az a személy, aki:

        -  magavagy felmenĹ‘je magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását (1921.07.26 elĹ‘tt Erdély területén született, illetve 1940.08.30 és 1945.01.20 között Észak-Erdély területén élt),

        - magyar nyelvtudását igazolja(ezt a kérelmet átvevĹ‘ szerv ellenĹ‘rzi),

        - a magyar jog szerint büntetlen elĹ‘életű és nincs ellene büntetĹ‘eljárás folyamatban.

        - az a nem magyar állampolgár, aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született és magyar nyelvtudását igazolja, illetve büntetlen elĹ‘életű.


Benyújtandó okiratok:
- állampolgársági kérelem

- érvényes személyazonosító igazolvány vagyútlevél

-születési anyakönyvi kivonat (eredeti és hitelesített fordítás)

-családi állapotot igazoló okirat

(házassági anyakönyvi kivonat/válást igazoló dokumentum, özvegy esetében a házastárs halotti kivonata – eredeti és hitelesített fordítás)

 - magyar származást igazoló dokumentumok:

a felmenĹ‘k születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatai, de lehet plébános/lelkipásztor igazolás (ha 1895 elĹ‘ttrĹ‘l szól), régi magyar okirat: korabeli katonakönyv, iskolai bizonyítvány, régi útlevél, magyar hatóság által kiállított irat, stb., (mellyel bizonyítható a felmenĹ‘ magyar származása) - ezek eredeti és hitelesített fordítása amennyiben nem magyar nyelven vannak.

- kiskorúak esetében, amennyiben csak az egyik szülĹ‘ kérelmezi a honosítását akkor szükséges egy beleegyezĹ‘ nyilatkozat a másik szülĹ‘tĹ‘l.

- saját kézzel írt önéletrajz,

- 1 darab igazolványkép

- magyarországi lakóhellyel rendelkezĹ‘

kérelmezĹ‘nek lakcímkártya.

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a családi ág, a leszármazási lánc végig követhetĹ‘ legyen.


A kérelem elbírálása:

A kérelemrĹ‘l a köztársasági elnök dönt.

Az ügyintézési idĹ‘ várhatóan a kérelem benyújtásától számított 4-6 hónap.

A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz.

Az esküt vagy a fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester elĹ‘tt, vagy a magyar külképviselet vezetĹ‘je elĹ‘tt teszi le.

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.


Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani:

magyar konzuli tisztviselĹ‘knél konzuli napokon (RMDSZ iroda, Simion Barnutiu 14 szám, weboldal: www.kettosallampolgarsag.net )

- magyarországi járások okmányirodáinál(weboldal: www.jaras.info.hu)

- kormányablakoknál (weboldal: www.kormanyablak.hu)

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál (weboldal: www.bmbah.hu)Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete a vállalt faladatának eleget téve 2011. január 1.-je óta folyamatos tájékoztatást és ingyenes okiratfordítást és dosszié összeállítást nyújt.

BĹ‘vebbi tájékoztatásért forduljanak bizalommal azRMDSZ Központi Irodájához: Nagyvárad, Simion Barnutiu 14 szám, minden hétköznap: 10-15 óra között, telefonszám 0771/477-430, 0374/090-606.

Hírlevél

Amennyiben hozzájárulsz, hogy a későbbiekben információkat küldjünk híreinkről és programjainkról, iratkozz fel a hírlevélre.

Neved:
E-mail:
Telefon:
Ellenörző kód: